beşiktaşta fizik tedavi

beşiktaş fizik tedavi

 

beşiktaşta fizik tedavi

beşiktaş fizik tedavi

Bölgesel kas ağrısı sendromu (miyofasial ağrı sendromu) nedir?

Beşiktaşta fizik tedavi Miyofasial ağrı sendromu kasta basmakla ağrılı gergin bant ve tetik noktaların varlığıyla karakterize bölgesel kas ağrısı sendromudur. Kasta ağrı, hassasiyet, tutukluk, güçsüzlük ve çabuk yorulma görülür.

Bölgesel kas ağrısı sendromunun (miyofasial ağrı sendromu) risk faktörleri nelerdir?

Travma, kasın tekrarlayıcı şekilde zorlanması ve aşırı kullanımı, kasın kondisyon kaybı ve uzun süre sabit pozisyonda kalması, duruş bozukluğu, omurganın mekanik bozuklukları, eklem bozuklukları, psikolojik stres, uyku bozukluğu, metabolik bozukluklar (vitamin eksikliği, hipotiroidi gibi) miyofasial ağrı sendromu için risk faktörlerini oluşturuyor. Omuzlar düşük, baş öne uzatılmış ve sırt kamburlaştırılmış pozisyonda bilgisayar kullanmak gibi sık yapılan ofis aktiviteleri miyofasial ağrı sendromu gelişimi için ciddi bir risk faktörüdür.

Bölgesel kas ağrısı sendromunun (miyofasial ağrı sendromu) belirtileri nelerdir?

Hastalar tekrarlayıcı aktivite ve uzun süre sabit pozisyonda kalmakla gelişen sızlayıcı ağrıdan şikayetçi olur, istirahat ve sıcakla şikayetler azalır. Muayenede kasta ağrılı gergin bant ve tetik nokta varlığı ve hassasiyet, tetik noktaya basmakla ağrının çok artması ve hastanın sıçraması, hareket kısıtlılığı görülür. Tanı, öykü ve fizik muayene ile konur.

Bölgesel kas ağrısı sendromu (miyofasial ağrı sendromu) nasıl tedavi edilir?

Fizik Tedavi yöntemleri olarak hasta eğitimi, medikal tedavi, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ve lokal enjeksiyonlar uygulanır. Hastanın hastalığa neden olan ve devam ettiren faktörler hakkında bilgilendirilmesi, günlük yaşantısında nelere dikkat edeceği ve omurgasını nasıl koruyacağının anlatılması, ofis ergonomisi eğitimi ve duruş eğitimi verilmesi, tedavide egzersiz programının öneminin vurgulanmasını içeren hasta eğitimi çok önemlidir.

FTR programının amacı, kastaki ağrı ve hassasiyeti azaltmak, kas spazmını çözmek, hareket kısıtlılığını açmak, fonksiyonu artırmak ve yeniden kas ağrısı gelişmesini önlemektir. Miyofasial ağrı sendromunun en önemli tedavisi egzersiz programıdır. FTR programında fizik tedavi yöntemleri (sıcak tedavisi, elektrik stimülasyonu, ultrason, laser, vakum tedavisi) ve egzersiz tedavisi birlikte uygulanmalıdır. Fizik tedaviyle ağrısı ve kas spazmı azalan hasta için sonrasında egzersiz programına başlanır. Uygulanan egzersizler germe egzersizleri, kas güçlendirme egzersizleri, aerobik egzersizler, postür egzersizleridir. Ağrı kaynağını tedavi etmek ve germe egzersizleri öncesi fizyoterapi programına yardımcı olmak amacıyla tetik nokta enjeksiyonları önerilir.

Fibromiyalji nedir?

Yaygın ve kronik ağrıyla karakterize kas iskelet sistemi bozukluğudur. Toplumda görülme sıklığı yüzde 1-4’tür ve tüm fibromiyalji hastalarının yüzde 75’i kadındır. Viral enfeksiyonlar, fiziksel ve duygusal travmalar fibromiyalji gelişmesini tetikleyebilir. Genetik faktörler, kas-sinir sistemi- psikiyatrik- hormonal bozukluklar ve uyku bozuklukları fibromiyaljiye neden olur. Tanısı öykü ve muayeneyle konur. Diğer hastalıklardan ayırt etmek için görüntüleme ve kan tetkiklerinden yararlanılır.

Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir?

Yorgunluk, uyku bozuklukları, baş ağrısı, irritabl barsak hastalığı, uyuşma- yanma- karıncalanma gibi rahatsız edici hisler, depresyon ve anksiyete eşlik edebilir. Muayenede basıldığında tüm vücutta hassas noktalar bulunur. Ağrı boyun ve omuzlarda başlar, sonrasında tüm vücuda yayılır. Hastalar sabah dinlenmiş olarak uyanmazlar.

Fibromiyalji nasıl tedavi edilir?

Tedavide; hasta eğitimi, ilaç tedavileri (ağrı kesiciler ve antidepresanlar), egzersiz tedavisi, fizik tedavi, tetik nokta enjeksiyonları ve bilişsel-davranışsal tedavi programları uygulanır. Egzersiz olarak yürüyüş, su içi egzersizler ve yüzme önerilir.