Çengelköy fizik tedavi

Çengelköy fizik tedavi

 

Çengelköy fizik tedavi Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine bir çoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Yüksekokulun gelişmiş ülkelerdeki okullar örnek alınarak çağdaş bir anlayışla hazırlanan eğitim programı, bir yıl hazırlık sonrası dört yıldır. Öğrenciler, Yüksekokula lise sonrası Üniversitelerarası seçme ve yerleştirme sınavından yeterli sayısal puanı alarak girmektedirler. Eğitim programı hareket sistemi problemlerinde , tedavi programını planlama ve uygulamaya yönelik, temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler , araştırma metodolojisi, seminerler ve klinik çalışmayı kapsamaktadır.

Kuruluşundan itibaren bilim üreten, üretimini toplumla paylaşan yapısı ile yüksekokul, hızlı ve etkili bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Yüksekokul; çağdaş, Atatürkçü, daima ileriye en iyiye yol alan Hacettepe Üniversitesi’nin ilkelerini benimsemiş ve gelişim dinamikleri içinde yerini almıştır. İnsana, bilimin ve sanatın evrensel gücüne öncelik veren dinamik kadrosu ile gelişmiş ülkelerdeki bilgi seviyesine ulaşılmıştır.

Bölüm içinde ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nin çeşitli bölümlerinde hekim ve sağlık alanının farklı disiplinleri ile işbirliği içinde faaliyet gösteren eğitim, uygulama ve araştırma üniteleri bulunmaktadır. Bu ünitelerin her birinde alanımızın değişik konularında özelleşmeler gerçekleşmektedir.

Ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, çengelköy fizik tedavi  nöroşirürjide fizyoterapi, kardiyopulmoner rehabilitasyon, serebral paralizi ve rehabilitasyonu, iş ve uğraşı tedavisi,el cerrahi rehabilitasyonu, kas hastalıkları ve rehabilitasyonu, kadın sağlığı, romatizmal hastalıklar rehabilitasyonu, protez – ortez ve biyomekanik, sporcu sağlığı ve rehabilitasyon , mesleki rehabilitasyon, az görenlerde rehabilitasyon ünitelerinde staj çalışmaları ve bilimsel araştırmalar sürdürülmektedir.

Ünitelerdeki çalışmaların hepsinde, hareket sistemini ilgilendiren problem ve özür gruplarında günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyini geliştirmek, sosyal ve mesleki katılımları destekleyerek yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Üniteler öğretim elemanları sayısı, mezuniyet öncesi staj, mezuniyet sonrası araştırma olanakları ve hizmet kapasitesi açısından gelişimlerini sürdürmüş ve yeni programların gelişmesine yol açmıştır.

Sporcu Sağlığı, Kardiopulmoner Rehabilitasyon, Protez Ortez, İş ve Uğraşı Tedavisi gelişimleri ile Mezuniyet sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ana programımız yanında ayrı birer bilim uzmanlığı ve doktora programı haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde sağlık ve rehabilitasyon alanında ayrı birer meslek olan Protez Ortez ve İş Uğraşı Tedavisi konularındaki boşluk mezunlarımızın bu alanlarda da eğitim alıp çalışmaları ile doldurulmaktadır.

Ünitelerin yıllar boyu gelişimi içinde; Halk sağlığı çalışmalarından ev rehabilitasyonu, okullarda fizyoterapi, geriatri, obstetrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve endüstri alanlarına uzanan çalışmalarda, fizyoterapistler tıbbın çeşitli alanlarına verilen hizmetlerde olduğu gibi önleme, geliştirme, ölçme ve değerlendirme , fizyoterapi yaklaşımlarını planlama , uygulama, araştırma yapma ve danışmanlık rollerini gerçekleştirmektedirler.

Sağlıklı kişilerde Fiziksel Uygunluk ve Egzersiz , Bel ve Boyun sağlığı, Yoga, Plates, Geriatrik Rehabilitasyon , Kadın Sağlığı Programları, Vücut Tanıma ve Gevşeme Eğitimi yeni programlar arasındadır.

Günümüzde, Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedirler.

Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve gelecekteki olası ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün ileriye yönelik hedeflerinin başında eğitim ve öğretim programlarımızı daha ileriye götürecek yeni vizyonlara, stratejilere ve aksiyon planlarına açık olmak, bilimsel çalışmaları daha ileriye götürmek, evrensel bilgiyi üretmeye ve paylaşmaya devam etmek, 21. yüzyılın bilgi teknolojilerinden yararlanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon biliminin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Hastaların çeşitli elektrik akımlarıyla, sıcak veya soğukla, masajla,
egzersizlerle ya da çeşitli ışınlarla tedavisidir. Fizik tedavi halk arasında ilk çağlardan
beri kullanılan en basit tedavi şeklidir. Güneş ışığının ve doğal sıcak su kaynaklarının
etkilerinden yararlanılmıştır. Daha sonra fiziksel ajanların tıp alanında kullanılmasıyla
fizik tedavi gelişmiş teknolojiden de faydalanılarak bugünkü konumuna gelmiştir. Fizik
tedavi proflaktik olarak, doğrudan tedavi amacıyla veya yapılan tedaviye destek
amacıyla kullanılabilir.
Sıcak ve soğuk uygulaması en sık kullanılan fizik ajandır.
Sıcak uygulamasının fizyolojik etkileri
Isının direkt etkileri ile kapiller ve arteriollerde vazodilatasyon oluşur. Lokal
vazodilatasyon, lokal – kısmen genel – metabolizmayı ve kan akımını artırır. Isı ve
metabolizma artışı o bölgede oksijen tüketimini de artırır. Yeterli oksijenasyonun
olmaması ortamdaki karbondioksit ve laktik asit miktarını artırır. Bu metabolitler
prekapiller sfinkterleri açarak dokuların kanlanmasına yardımcı olur. Kan akımı artınca
kapiller basınç da artar. Kapiller aralıktan doku aralıklarına sıvı geçişi olur. Bu biriken
sıvı lenfatik akımla uzaklaştırılır. Dokulara kan akışının artması hasarlı dokulara bol kan
hücreleri gelmesine, metabolik ürünlerin ortamdan uzaklaşmasına, artan fagositoz ile
kronik iltihabi doku artıklarının ortamdan temizlenmesine, artan oksijenasyon ile tamir
işlemlerinin kolaylaşmasına yol açar. Metabolizmanın artması ile fagositoz ve enzimatik
reaksiyonlar aktive olur. Hasarlı dokularda yenilenme artar. Enzimatik reaksiyonlar
38-39 ºC de en fazladır. Bundan sonra kollajenaz aktivitesi başta olmak üzere
enzimatik aktiviteler azalmaya başlar. Daha yüksek ısılarda protein matriksi harap olur.
Isı kollajen liflerinin uzayabilme yeteneğini artırır. Kollajenin uzayabilme
yeteneği 45 derecede 25 derecedekinden 5 kat daha fazladır.
Isı sekonder kas spazmı sonucu ağrı ile birlikte gelişen lokal iskeminin
düzelmesini sağlar ve kas spazmını azaltır.
Sıcak, akut inflamasyonu artırırken, kronik inflamasyonu azaltmaktadır.
2 Fizik Tedavi Ağız, Diş, Çene, Hast. ve Cerrahisi
İlginç bir bulgu bir ekstremiteye sıcak uygulandığında karşı ekstremitede de
vazodilatasyon olduğunun saptanmasıdır. Bu durum bazı durumlarda terapötik yardım
sağlayabilir.
Sıcak uygularken istenilen sonuca ulaşmak için dokuda ısının 40-45 derece
olmasını sağlamak gerekir. Bu ısının dokuda tercihen birden yükselip belirli bir süre
dokuda tutulması ve uzun zaman dilimi içinde azalması tercih edilir.
Post operatif olarak ödem oluşumunu azaltmak için, ilk gün soğuk uygulaması
önerilir. 2. gün tercihen hiç bir uygulama yapılmaz. 3. günden sonra sıcak
uygulamasıyla bölgede toplanan iltihabi birikintinin rezorbe olmasını sağlamaya
çalışırız. 3. günden sonra sıcak uygulaması zorunlu değildir.
Sıcak uygulanan bölgedeki ısının çabuk yükselmesi, yavaş düşmesi
hedeflenir. Bu nedenle uygulama sonrası hasta soğuğa çıkmamalıdır. Çıkacaksa da
bölgeyi korumalıdır.
Bilinçli tedavi yapılmadan kronik hale getirilen (akut formda antibiyotik ile
kronikleştirilen) apselerde sıcak uygulaması yapılır. Sıcakla ya rezorbe olur ya da akut
forma dönüşür. Akut forma geçince apse drenajı yapılıp odak tedavi edilir.
Sıcak Uygulama Yöntemleri
Yüzeysel ısı verenler
• Elektrikli ısıtıcılar
• Hot Pacs (sıcak su torbaları)
• Parafin banyo
• Fluido terapi
• Hidro terapi
• Nemli hava
Derin dokulara ısı verenler (sırasıyla derinlik artar)
• Infraruj lamba
• Mikro dalga
• Kısa dalga diatermi
• Ultrason
Ağız, Diş, Çene, Hast. ve Cerrahisi Fizik Tedavi 3
Fabrikasyon hazırlanan sıcak su torbalarının içinde özel maddeler vardır.
Sıcak su (yaklaşık 80 derece) dolu kabın içine batırılan paketçikler nemli bir havlu ile
sarılarak uygulanır. 5 dk içinde ilk başta yüksek derecede olan sıcaklık vücut
sıcaklığına iner.
Parafin banyo ve diğerleri ekstremiteler için kullanılır. Parafin 55-60 derecelik
sıcaklıkta ve eriyik haldedir.
Fluidoterapi, yüzeysel ve kuru ısıtma şeklidir.