Dirsek Ağrısı

Dirsek ağrısı

Dirsek ağrısı

Dirsek ağrısı yemek yeme, saç tarama, yüz yıkama, diş fırçalama gibi günlük yaşam aktivitelerinde ve elin boşlukta pozisyonlanmasında rol oynayan bir eklemdir.

– Tenisçi Dirseği ( Lateral Epikondilit )
– Golfçu Dirseği ( Medial Epikondilit )
– Medial Kollateral Ligaman Zedelenmesi
– Olecranon Bursiti
– Romatoid atrit
– Osteoartrit
– Kubital tünel sendromu
– Gut
– Enfeksiyöz artritler
– Travma
– Sinir sıkışmaları

 

Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilit)

Dirseğe arkadan baktığımızda üç tane çıkıntı vardır. En dıştaki lateral epikondilit, içteki medial epikondilit ortadaki ise olecranondur. Bu çıktılardan ön kol kasları, ele ve parmaklara uzanır. Buna bağlı olarak sadece dirseğe gelen darbeler değil, parmaklarımız ve el bileğimizde yaptığımız hareketler de bu çıkıntılarda zedelenmeye ve tendonlarda kopmalara sebep olmaktadır.

Tenisçi dirseği, dirseğin dış kısmındaki ekstansör tendonların yapışma bölgesinde inflamatuar lezyon ile karakterize bir problemdir. Elini kullanarak çalışanlarda, ofis çalışanlarında , ev işi yapanlarda ve tenis oynayanlarda daha sık görülmektedir. Sıkılıkla 35 yaş üstünde görülmektedir.
Etyolojisine baktığımızda; tekrarlayıcı kavrama ve döndürme hareketlerine bağlı mikrotravmalar, sık uygulanan lokal enjeksiyonlar ve yaşlanma düşünülmektedir.

 

Tenisçi Dirseğinin Belirtileri

• Dirsek dış yanında, lateral epikondile uyan bölgede ağrı mevcuttur.
• Dirence karşı yapılan el bileği ve parmak ekstansiyonunda ağrı vardır.
• Lateral epikondilitin palpasyonunu ağrılıdır.
• Ağrı sıklıkla omuza ve kola yayılabilir.
• Bir şey kaldırırken veya kol bükülüyken ağrı hissedilmektedir.

Tenisçi Dirseğinin Tedavisi

İlk amaç tekrarlayıcı stresi azaltmaktır. Bunun için ağrılı aktivitelerden ve tekrarlayıcı el bileği fleksiyon-ekstansiyonu, ön kol supinasyon-pronasyonundan kaçınılmalıdır.
İstirahat, bandajlama, atelleme, medikal tedavi, egzersiz, fizik tedavi ve enjeksiyon uygulamaları kullanılan tedaviler arasındadır. Eğer bu tedavilerden sonuç alınamazsa cerrahi düşünülebilir.

Golfçü Dirseği (MedialEpikondilit)

Golfçü dirseği, dirseğin iç tarafındaki kemik çıkıntıda ağrı ve hassasiyetle karakterize bir hastalıktır. Tenisçi dirseğine çok benzemekle birlikte dirseğin iç kısmındaki çıkıntıya yapışan el bileğinin ve parmağın bükülmesini sağlayan fleksör kasların aşırı kullanıldığı durumlarda bu bölgedeki kasların kirişlerinin çevresinde sıvı birikimi olur ve sonrasında küçük yırtıklar, dejenerasyonlar görülmeye başlar.

Lateral epikondilite göre daha seyrek görülür ve daha hafif seyirlidir. Etyolojisinde çoğunlukla tekrarlayan zorlamalar ve mikrotravmalar yer almaktadır.

 

Golfçü Dirseğinin Belirtileri

– Dirseğin iç kısmından ağrı
– İlerleyen dönemlerde ağrı ön kola doğru yayılmaktadır.
– Medial kısmın palpasyonunda ağrı
– Dirsek düz uzatılmış iken el bileğinin dirençli hareketlerinde ağrı
– Kavrama gücünde zayıflama

 

Golfçü Dirseğinin Tedavisi

Tenisçi dirseğin de olduğu gibi ilk amacımız tekrarlayıcı stresi azaltmaktır.
Eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri programa dahil edilir. Akut inflamasyon ve ağrı azalınca el bileği, önkol ve omuz kaslarını güçlendirme egzersizlerine başlanır. Konservatif tedavinin etkili olmadığı olgularda cerrahi tedavi düşünülebilir.

Gölfçü Dirseği Egzersizleri
dirsek ağrısı

dirsek ağrısı