Donuk Omuz Frozen

Genel popülasyonda %2-3 görülmektedir. Kadınlarda daha fazla görülmektedir ve en sık 40-60 yaş arasında görülüyor. Ayrıca daha önce omuz tutulumu olan kişilerin %20-30 ‘unda karşı omuzda tutulabiliyor. Esas problem omuzun hareketlerinin ileri derecede kısıtlanmasıdır. Kişiler ağrıdan dolayı eklemi hareket ettiremeyecek seviyeye gelebilirler.

Patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Primer ve sekonder nedenlerden kaynaklanmaktadır. En sık görülen sekonder nedenler; hiper-hipotirodizm, Parkinson hastalığı, kardiyak cerrahi girişimler, diyabet, rotator manşet zedelenmeleri, omuz bölgesi kırıkları ve disk hernisidir.

Donuk omuz klinik olarak 3 evreye ayrılır:

1-Freezing evresi: Çok ciddi ağrı ve inflamasyon vardır. 2-3 hafta içerisinde hareketler belirgin kısıtlanır.

2-Frozen evresi: Ağrı azalmış ve hareket kısıtlılığı belirgin hale gelmiştir. Kaslarda atrofi görülmektedir. Ayrıca kapsüler adhezyonlar belirgindir.

3- Rezolusyon evresi: Ağrı ve inflamasyon yoktur. Hareket kısıtlılığı vardır. Hareket yavaş yavaş geri gelmeye başlar.

Tedavisinde temel amaç; akut fazda ağrıyı azaltmak, atrokinematiği düzelterek hareketi geri kazandırmak ve omuz kaslarını güçlendirmektir.

Hastalarda Refleks Sempatik Distrofi gelişimine karşı dikkatli davranılmalıdır.