Emirgan fizik tedavi

 

Emirgan fizik tedavi

1. Omuz Problemleri

Emirgan fizik tedavi

Emirgan fizik tedavi

Emirgan fizik tedavi Omuz rahatsızlıkları kol ağrılarının en önemli nedenidir. Omuz ağrılarına neden olan hastalıklar ise şöyle sıralanıyor:

Rotator manşon hastalığı-omuzda sıkışma sendromu nedir?

Kolun baş üstü aktiviteleri ile supraspinatus kasının sıkışmasıdır.

Rotator manşon hastalığı-omuzda sıkışma sendromunun belirtileri nelerdir?

Omuz ön yüzde ağrı, ağrının baş üstü aktiviteyle artması ve omuz hareketlerinde kısıtlanma görülür. Kasın kirişinde (tendon) ödem, kalınlaşma ve yırtık gelişir. 40 yaş üstünde en önemli omuz ağrısı nedenlerinden biridir. Hasta kolunu yukarı kaldırmakta zorlanır ve omuzda hareket kısıtlılığı gelişir. Hasta giyinme ve banyo gibi günlük aktivitelerinde çok zorlanır. Tanısında MR tetkiki kullanılır.

Rotator manşon hastalığı-omuzda sıkışma sendromu nasıl tedavi edilir?

Omuzun baş üstü aktiviteleri kısıtlanır ve omuzu stabilize eden kasların güçlendirilmesi, omuzdaki kısıtlılığın açılması ve ağrının giderilmesine yönelik FTR programı uygulanır. Omuza enjeksiyon yapılabilir. FTR programıyla yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Rotator manşon hastalığı – omuzda sıkışma sendromu rehabilitasyon programı

1. Akut dönem

İstirahat: Baş üstü aktiviteleri, ağır taşıma ve ağrı oluşturan diğer aktivitelerin kısıtlanması önerilir. Ayrıca bu dönemde günlük yaşamda kolun omuz seviyesinin altında kullanılması gerekir.

Fizik tedavi: Bu dönemdeki fizik tedavide buz, elektrik stimülasyonu, ödem tedavisi, kortizon olmayan ağrı kesiciler, omuz enjeksiyonları yer alır.

Egzersiz tedavisi: Sarkaç egzersizleri, duvarda parmak yürütme egzersizleri ve izometrik güçlendirme egzersizleri (hareket oluşturmadan kası güçlendirme) gibi yöntemler egzersiz tedavisinde kullanılır.

2. Ara dönem (harekete başlama dönemi)

emirgan Fizik tedavi: Tedavi öncesi sıcak, tedavi sonrası soğuk uygulama, elektrik stimülasyonu, ödem tedavisi, kortizon olmayan ağrı kesiciler ve omuz enjeksiyonu harekete başlama döneminde fizik tedavide kullanılan yöntemlerdir.

Egzersiz tedavisi: Ara dönemde, eklem hareket açıklığı egzersizleri, omuz kapsülünü germe egzersizleri ve omuz çevresi ve kürek kemiği çevresi kasları güçlendirme egzersizlerinden yararlanılır. Bu dönemin sonuna doğru theraband (egzersiz bandı) ve düşük ağırlıklı dumbbell ile güçlendirme egzersizleri kullanılır.

3. İleri güçlendirme ve aktiviteye dönüş dönemi

İleri güçlendirme döneminde omuz çevresi kaslarını güçlendirme egzersizleri artırılır ve spesifik spor aktivitelere başlanır.

2. Donuk Omuz Problemleri

Yavaş gelişen omuz hareketlerinin kısıtlandığı ağrılı bir durum olan donuk omuzda, omuz hareketleri tüm yönlerde kısıtlanır. Gelişmesine neden olan en önemli faktör omuzun uzun süre hareketsiz kalmasıdır. Bunun dışında diyabet, tiroit, akciğer ve kalp hastalıkları donuk omuz gelişmesine yol açabilir. Tedavisinde omuzun tüm yönlerde yoğun bir şekilde gerilmesini içeren FTR program ve omuz içine enjeksiyon tedavisi uygulanır. FTR programıyla yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

3. Dirsek Problemleri

Tenisçi dirseği hastalığı (lateral epikondilit) nedir?

El bileği ve parmakların aşırı kullanımına ve tekrarlayan el aktivitelerine bağlı olarak el bileğini hareket ettiren kasların, dirsek dış yandaki kemik çıkıntısındaki yapışma noktasında zedelenmesidir.

Tenisçi dirseğinin hastalığı (lateral epikondilit) belirtileri nelerdir?

Dirsekteki dış kemik çıkıntısında dokunmakla hassasiyet ve ağrı görülür. Ağrı el bilek hareketleri ve ağır kaldırmakla artar. En tipik bulgularından biri, dirsek düzken el sırtının yüze doğru çekilmesi ile ağrının artmasıdır. Tenis ve tenis dışı sporlarda doğru olmayan teknikler de bu probleme yol açabilir.

Tenisçi dirseği hastalığı (lateral epikondilit) nasıl tedavi edilir?

Tekrarlayıcı el bilek hareketlerinin kısıtlanmasını sağlamak amacıyla bileklik ve dirsek bandajı kullanılır. Ağrılı noktaya kortizon enjeksiyonu faydalı olabilir. Ağrıyı gidermeye ve el bilek çevresindeki kasları germeye ve güçlendirmeye yönelik FTR programı uygulanır. FTR programıyla yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Dirsekte sinir sıkışması (kubital tünel sendromu) nedir?

Tekrarlayıcı dirsek hareketleri ve istirahat halindeki dirseğe direkt baskı sonucu dirsekte ulnar sinirin sıkışmasıdır. Uzun süre dirseği bükülü halde tutmak ve dirseği masaya dayayarak çalışmak bu probleme neden olabilir.

Dirsekte sinir sıkışmasının (kubital tünel sendromu) belirtileri nelerdir?

4. ve 5. parmak iç yüzünde uyuşma, yanma, his kaybı ve elde kavrama gücünde kayıp görülebilir. Şikayetler dirseği bükmekle artar.

Dirsekte sinir sıkışması (kubital tünel sendromu) nasıl tedavi edilir?

Uzun süreli dirseği bükmekten ve dirseği dayayarak çalışmaktan kaçınılmalıdır. Dirsek için istirahat ateli önerilir ve FTR uygulanır. İleri düzeyde sinir sıkışması ve nörolojik bulgular varsa ve FTR ile yanıt alınamıyorsa cerrahi uygulanır.

Anasayfa