Omuz Ağrısı

Omuz ağrısı

Omuz ağrısı

Omuz ağrısı , kolun dirsekten omuza kadar olan üst kemiği (humerus) ile kürek kemiğinin (skapula) birleşme yerindedir. Kürek kemiğinin dışa bakan ucunda glenoid denilen bir yuva vardır. Bu yuva, humerus başının, ekleme yerleşmesini sağlar. Bu yuvanın daha derin olmasını sağlamak için dış kenarını kaplayan sert ve lifli bir doku vardır. Buna labrum adı verilir. Labrum yapısı omuz ekleminin daha stabil hale gelmesine katkı sağlar. Eklemde diğer stabiliteyi sağlayan yapılar ise; kaslar, tendonlar, ilgili kemik yapılar ve kapsüler ligamentlerdir. Bu yapılar sayesinde omuz ekleminde gerekli stabilite sağlanmış olur.

Omuz vücudumuzun en esnek eklemidir. Fakat omuzun bu kadar esnek olması kolayca yaralanmasına sebep olmaktadır.
Ayrıca omuz 4 eklemi içeren kompleks bir yapıdır. Yapılarının kompleks düzenlenişi ekleme vücuttaki en büyük hareket genişliğini sağlar. Kolun öne, arkaya ve yanlara doğru hareketi gerçeklemiş olur.

Omuzda stabiliteye katkı sağlayan diğer bir yapı rotator kılıftır. Rotator kılıf omuzda hareket ve stabilite sağlayan kasların tendonlarının oluşturduğu omuz ekleminin ön-üst-arka yüzlerini saran bir muskülotendinöz halkadır.

Genellikle tekrarlayıcı travmalara bağlı rotator kılıfta yırtıklar oluşabilir.
Ayrıca bu kas gruplarının gelişmediği çocuklarda omuz eklemi çıkıklarını sık görmekteyiz.
Yaşlanmaya bağlı da rotator manşet problemleri görülme olasılığı artmaktadır.

Omuz Ağrısı Neden Görülür?

Omuz ağrısı her yaş grubunda oldukça sık görülen bir şikayettir. Spor yapan veya yapmayan herkeste omuz ağrısı görülebilir.

-Çocuk yaşlarda genellikle omuz ağrısının sebepleri darbe alma, düşme, spor aktiviteleri sırasında yaralanmaya bağlı meydana gelirken. İlerleyen yaşla beraber yıpranmaya bağlı omuz ağrıları daha sık görülmektedir.
-Pek çok omuz ağrısı rotator manşet kaslarındaki travmadan kaynaklanabilir.
-Tendon iltihabına bağlı ağrılarla karşılaşabiliriz.
-Omuz çıkıkları ve omuz kırıkları oldukça fazla ağrıya sebep olur.
-Artrit durumlarında ağrı majör şikayetlerden bir tanesidir.
-Karaciğer hastalığı, kalp hastalığı, safra kesesi hastalıkları ve boyun omurga hastalıkları omuzda ağrıya sebep olabilir.

Bilinmesi gereken diğer önemli bir nokta omuz ağrıları küçük bir noktada olabileceği gibi kol gibi geniş alanlara da yayılmış olabilir.

Omuz Problemlerinde Teşhis

-Hikaye
-Klinik muayene
-X-ray, Ultrason, MRI gibi görüntüleme yöntemleriyle hastanın ayrıntılı değerlendirmesi yapılarak problem tespit edilmektedir.

Omuzda En Çok Görülen Rahatsızlıklar

1-DONUK OMUZ (FROZEN SHOULDER)
2-OMUZ SIKIŞMA HASTALIĞI (IMPINGEMENT SENDROMU)
3-ROTATOR MANŞET TENDİNİT VE YIRTIKLARI
4-OMUZ EKLEMİ ÇIKIKLARI

Donuk Omuz

Genel popülasyonda %2-3 görülmektedir. Kadınlarda daha fazla görülmektedir ve en sık 40-60 yaş arasında görülüyor. Ayrıca daha önce omuz tutulumu olan kişilerin %20-30 ‘unda karşı omuzda tutulabiliyor. Esas problem omuzun hareketlerinin ileri derecede kısıtlanmasıdır. Kişiler ağrıdan dolayı eklemi hareket ettiremeyecek seviyeye gelebilirler.

Patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Primer ve sekonder nedenlerden kaynaklanmaktadır. En sık görülen sekonder nedenler; hiper-hipotirodizm, Parkinson hastalığı, kardiyak cerrahi girişimler, diyabet, rotator manşet zedelenmeleri, omuz bölgesi kırıkları ve disk hernisidir.

Donuk omuz klinik olarak 3 evreye ayrılır:
1-Freezing evresi: Çok ciddi ağrı ve inflamasyon vardır. 2-3 hafta içerisinde hareketler belirgin kısıtlanır.
2-Frozen evresi: Ağrı azalmış ve hareket kısıtlılığı belirgin hale gelmiştir. Kaslarda atrofi görülmektedir. Ayrıca kapsüler adhezyonlar belirgindir.
3- Rezolusyon evresi: Ağrı ve inflamasyon yoktur. Hareket kısıtlılığı vardır. Hareket yavaş yavaş geri gelmeye başlar.

Tedavisinde temel amaç; akut fazda ağrıyı azaltmak, atrokinematiği düzelterek hareketi geri kazandırmak ve omuz kaslarını güçlendirmektir.
Hastalarda Refleks Sempatik Distrofi gelişimine karşı dikkatli davranılmalıdır.

Omuz Sıkışma Hastalığı

Impingement sendromu, supraspinatus tendonu, subakromial bursa ve bisipital tendonunun humerus ile korakoakramial ark arasında sıkışması sonucu gelişir.

Çoğunlukla omuzdaki ağrının nedeni omuzdaki bursa adı verilen kesenin inflamasyonu olan bursittir. Tendinit; tendon inflamasyonudur ve omuzdaki ağrının nedeni olabilir. Impingement sendromunda bursit ve tendit sık sık görülmektedir.

Impingement Sendromunda ilk olarak ödem- hemoraj ilerleyen evrelerde ise fibrozis- tendinit ve kemik-tendon lezyonları görülür.

Genellikle kolunu baş seviyesi üzerinde aşırı kullananlarda ve sporcularda görülmektedir. Kişiler yorucu aktiviteyi takiben omuzda donuk bir ağrı tarif ederler. İlerleyen dönemlerde sıklıkla uyku ve günlük yaşam aktiviteleri ağrıya bağlı etkilenmektedir.

Omuz Sıkışma Hastalığını Sebepleri

1-Vasküler ( kolun gövde yanında olduğu durumlarda kan damarları yeterince dolmaktadır. Fakat kolun baş üzerine kaldırıldığı zaman buradaki yapılar humerus başı tarafından sıkışmaktadır.)
2-Dejeneratif (tendon dejenerasyonu)
3-Travma (baş seviyesi üzerinde tekrarlı hareket gerektiren aşırı kullanımlar.)
4-Mekanik ve anatomik nedenler

Hastaların tedavi programlarındaki hedefler:
-Tekrarlardan travmalardan korunması için hasta eğitimi
-Normal fleksibilitenin yeniden oluşturulması
-Normal kuvvetin geri kazanılması
-Omuz stabilitesinin sağlanması
-Aerobik egzersizler
-İş ve spor aktivitelerinde gerekli modifikasyonların sağlanması

Rotator Manşet Tendinit ve Yırtıkları Sebpleri

Rotator Manşet kasları omuz ekleminin stabilitesini devam ettirilmesinde ve kas dengesinin sağlanmasında önemlidirler.

Rotator cuff yaralanmasının tendonların impingement ile başlandığı düşünülür. Tekrarlayan kompresyonlardan dolayı irritasyon, inflamasyon ve sonunda rotator cuff tendonunda fibrozis gerçekleşir.

Günümüzde Rotator Manşet yaralanmalarına omuz kompleksinin statik ve dinamik stabilizatörlerinin mikrotravmalarının birikimi olarak bakılıyor.

Rotator Manşet Tendinit ve Yırtıkları Sebpleri

Aşırı kullanım rotator kılıfta tendinit gelişimine neden olabilir. Kronik aşırı kullanım yaralanmaları haftalar ve aylar alır. Kas veya tendona iyileşmesi için gereken süre tanınmaz ise inflamasyon kronik hale gelir. Kronik inflamasyon dokuda ilerleyici hasara neden olur ve zamanla tendonlar daha az elastik ve yırtılmaya daha yatkın hale gelirler.

Rotator kılıfta yaralanma ile sonuçlanan aktiviteler omuz seviyesi üzerinde kolun tekrarlı kaldırılmasını içerir. Baş üstü aktiviteler ile birlikte kuvvet uygulanması, yüksek raflardaki ağır objelere uzanmak yaralanma riskini arttırır. Omuzun üst-dış kısmında hissedilen ağrı; sıklıkla hasta kolunu omuz seviyesinin üzerine kaldırdığında veya kolu uygunsuz pozisyona yerleştirdiğinde tetiklenir. Ağrı omuzdan dirseğe doğru yayılabilir. Etkilenen omuz üzerine yatmak ağrılı olabilir.

Aşırı kullanımdan kaynaklanan rotator kılıf tendinitinin semptomları genellikle hafif şiddette ve aralıklı olarak başlangıç gösterir ve zamanla ilerleyerek daha ciddi hale gelirler.

Yapılan tedavilerde amaç; ilk olarak inflamasyonu iyileştirmek ve hastada ağrıya sebep olan aktivitelerden kurtarmaktır. Ağrı kesinlikle tedavinin bir parçası olmamalıdır. Gerekli terapötik modalitelerle hasta rahatlatılmalıdır.

Hastalarda çoğunlukla subakromial bursit de olduğu için omuz hareketlerine ilk başlarda 90 derecelik sınırların getirilmesi uygundur. Ayrıca kolun yana açılıp aynı zamanda rotasyonun olduğu manevralardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Omuz Eklemi Çıkıkları

Çıkık iki ya da daha fazla kemiğin bir araya geldiği eklemlerde olur. Eklemi oluşturan kemik yüzler arasında ayrılma olur. Tüm eklemler arasında en sık çıkık görülen eklem omuz eklemidir. Çıkıklar daha çok ön tarafa doğru olmaktadır.

Omuz Eklemi Çıkıkları Nedenleri

– Omuz üzerine düşme
– Çarpışma
– Başka bir kişi tarafından abdüksiyon-eksternal rotasyon yönünde omuzun zorlanmasıdır.
– Omuzun arkasından darbe alınması

Omuz Eklemi Çıkıkları Belirtileri

– Omuzun gözle görülebilecek şekilde deforme olması
– Şişlik
– Morarma
– Ağrı (özellikle kolun yukarı doğru kaldırılmasıyla)
– Omuzunu hareket ettirmekte zorluk

Popülasyonda daha çok 18-25 yaş erkeklerde omuz çıkığını görmekteyiz. Genç erişkinlerde genellikle direkt travma ve spor sırasında olmaktadır. İlerleyen yaşta ise en sık düşmelere bağlı görülmektedir.

Çıkığın tekrarlaması en sık görülen komplikasyondur. Bu yüzden tedavisinde temel amacımız omuz stabilitesini en üst düzeye çıkarmak olmalıdır. Bunun dışındaki amaçlarımız provokatif hareketlerden kaçınmak ve omuz çevresi kasları kuvvetlendirmektir.